Yrityksen suurin riski: todellinen epävarmuus

Riskinotto on olennainen osa yritystoimintaa. Yritykset ovat tyypillisesti tottuneet hallinnoimaanriskejä siten, että riskiä suunnitellusti ja hallitusti ottamalla voidaan tehdä hyvää tulosta eikä riskintoteutuminen liiaksi vaaranna kannattavuutta tai koko...